skip to Main Content

COACHING

"Arribar a ésser el que ets" (Píndaro)

QUÈ ÉS EL COACHING?

El coaching té com a objectiu acompanyar i entrenar a persones o a equips de persones amb l'objectiu que assoleixin els seus reptes personals o professionals de forma més fàcil i efectiva. Per tal d'aconseguir-ho es potencien les persones o els equips al màxim de les seves capacitats, ajudant-los a mobilitzar els seus recursos, tan interns com externs.

També es transformen les barreres internes que dificulten o impedeixen que aquests reptes s'assoleixin i no permeten que les persones o els equips arribin a assolir el millor d'elles mateixes, tan particularment com en relació als altres.

Dit en altres paraules: es tracta de fer realitat l’imperatiu de Píndar: “arriba a ésser el que ets”.

Per aconseguir-ho, a GAM Consultoria i Formació treballem tres grans eixos: Tenir, Fer i Ésser

1 – TENIR clar què vol aconseguir la persona o l’equip. Clarificar l’objectiu general i els específics. Tenir clara una estratègia i dissenyar-la.

2 – FER coses. Fer passos en la direcció correcte vers el que s’ha clarificat anteriorment. Fer que les coses passin. Tenir un comportament pro-actiu i acabar elaborant un pla d’acció basat en objectius, temps i recursos.

3 – ÉSSER un mateix. La persona o l’equip no pot assolir els objectius debilitant el seu interior. Tots tenim creences, pors, barreres mentals o aspectes que ens impedeixen avançar o arribar a aconseguir allò que volem. Per tant, s’han de treure a la llum i transformar-los. En cas contrari, la despesa en energia és molt alta i els resultats són molt minsos.

Des GAM Consultoria i Formació posem tot el nostre amor, el nostre coneixement i la nostra energia en facilitar a la persona o equip de persones que això sigui possible i s’aconsegueixin resultats. I ho fem tant de forma individual com grupal, tant personalment com professionalment, i tant de forma presencial o virtual (Skype), el que ens permet arribar a qualsevol persona o empresa, independentment de la seva ubicació geogràfica i de la seva disponibilitat horària.

Si vols trencar les inèrcies que ens limiten i emprendre una trajectòria de millora contínua, demaneu-nos informació.

T’ajudem a fer realitat l’imperatiu de Píndaro: “arriba a ser el que ets”.

SESSIÓ PRESENCIAL

(Individual o grupal)

SESSIÓ VIRTUAL

(Individual o grupal)

Back To Top