skip to Main Content

CONDICIONS DE VENDA
Les presents Condicions de Venda s’apliquen a la venda de productes per part de GAM, i cada vegada que utilitzi qualsevol servei present o futur de GAM estarà igualment subjecte als presents termes i condicions.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de cursar la seva comanda a GAM. En cursar la seva comanda a GAM, vostè accepta quedar vinculat per les presents condicions.

EL NOSTRE CONTACTE
Quan vostè realitzi la seva comanda, li enviarem un missatge confirmant la recepció de la seva comanda. Així mateix l’informarem sobre l’enviament dels seus productes. Vostè podrà no obstant això modificar la seva comanda abans que la comanda entri en el procés d’enviament.

Accepta rebre factures de les seves compres electrònicament. Les factures electròniques seran facilitades en format PDF. Així mateix, vostè pot obtenir una còpia de la seva factura en paper contactant per e-mail, xat o telèfon a través del següent enllaç: https://metamorphosis.cat/contacte/

Dret de desistiment de 14 dies, excepcions al dret de desistiment, garantia de devolució voluntària i garantia legal de conformitat

DRET DE DESISTIMENT
Llevat que s’apliqui alguna de les excepcions que es descriuen a continuació, vostè podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu dins dels 14 dies naturals des del dia en què vostè rebi els articles comprats, o des del dia de la conclusió del contracte en el cas de serveis o lliurament de contingut digital no prestat en suport material (és a dir, no continguts en suports com CD o DVD).

A aquests efectes, vostè ha d’informar de la seva decisió de desistir de la seva comanda ia tal efecte haurà d’enviar la seva sol·licitud de desistiment a l’adreça electrònica info@metamorphosis.cat dins el termini de 14 dies naturals des de la recepció dels articles i procedir a la devolució dels articles abans del termini de 14 dies naturals comptats a partir d’aquella comunicació de desistiment a GAM, c/ Pirineus, s/n (esq. Orriols), 17460 – Celrà (Girona).

GAM no assumeix la titularitat del producte retornat fins a la recepció del mateix en la direcció de devolució.

EFECTES DEL DESISTIMENT
GAM li reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament corresponents a l’opció d’enviament més barata que oferim, no més tard dels 14 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada o recepció del producte. GAM utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que vostè hagués emprat per a la transacció inicial, llevat que expressament s’acordi un altre mitjà. En qualsevol cas, vostè no suportarà cap taxa que pogués derivar d’aquest reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els articles retornats per vostè o fins que ens aporti prova d’haver tornat els articles, en funció del que es produeixi primer.

Vostè haurà de suportar els costos directes de la devolució d’aquests articles; i serà responsable de la disminució del valor dels béns retornats a causa de la manipulació dels articles (excepte quan aquesta manipulació fos necessària per a esbrinar la naturalesa, característiques i funcionament dels articles).

EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT
El dret de desistiment no s’aplica al lliurament de:

  • Enregistraments sonors o de vídeo precintades o programari segellat si els mateixos fossin desprecintats per vostè després del seu lliurament;
  • Béns realitzats segons les seves especificacions o clarament personalitzats;
  • Un servei que GAM hagués prestat i vostè hagués acceptat la seva prestació quan va sol·licitar el servei Contingut digital (incloent apps, programari digital e-books, MP3, etc.) que no hagués estat lliurat en un suport material (és a dir, no continguts en suports com CD o DVD) si vostè hagués consentit l’execució en el moment de la lliurament i sense que resulti possible el seu desistiment des de dit moment Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes amb l’excepció de contractes de subscripció; i;
  • POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ DE GAM Independentment del dret de desistiment descrit anteriorment, la política de devolució de GAM li permet tornar els productes en cas que no quedi satisfet amb la seva compra fins a 30 dies des de la data de recepció del producte.

Els productes han de ser retornats en el mateix estat en què els va rebre. Per tant, els productes nous han de ser retornats nous, sense usar i complets.

Les mateixes excepcions al dret de desistiment s’apliquen a la nostra política de devolucions. Els següents productes no poden ser retornats excepte en cas de productes defectuosos:

Enregistraments sonors o de vídeo precintades o programari segellat si els mateixos fossin des-precintats per tu després del seu lliurament;

Béns realitzats segons les seves especificacions o clarament personalitzats

Un servei de GAM si s’hagués prestat i el consumidor hagués acceptat la seva prestació quan va sol·licitar el servei.

Contingut digital (incloent apps, programari digital e-books, MP3, etc.) que no hagués estat lliurat en un suport material (és a dir, no continguts en suports com CD o DVD) si s’hagués consentit l’execució en el moment de la lliurament i sense que resulti possible el seu desistiment des de dit moment

Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes amb l’excepció de contractes de subscripció; i;
Si vostè retorna els productes d’acord amb aquesta garantia de devolució voluntària, li retornarem el preu del producte abonat per vostè, però no els costos d’enviament de la seva compra inicial. Vostè haurà de córrer amb el risc de transport i els costos de devolució. Aquesta garantia de devolució no afecta els seus drets legals i, per tant, no afecta el seu dret de desistiment anteriorment descrit.

PREUS I DISPONIBILITAT
Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables (l’IVA).

Incloem en el lloc web informació sobre la disponibilitat dels productes que venem, detallant a la pàgina d’informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d’un producte, més enllà de la que vam mostrar en la pàgina d’informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, l’informarem el més aviat possible per correu electrònic si qualsevol dels productes inclosos en la seva comanda no es trobés disponible. En aquest cas, no li cobrarem cap import per aquest producte.

Tingueu en compte que en alguns casos no ens és possible confirmar una data de lliurament concreta quan realitza la seva comanda. En aquests supòsits, li facilitarem la nostra millor estimació, normalment indicant un rang de dies. En tot cas, el lliurament serà realitzada dins el termini màxim de 30 dies a partir de la realització de la comanda, llevat que s’acordi una altra cosa.

Per obtenir més informació al respecte, li preguem que consulti la nostra política de preus i la informació sobre la disponibilitat, aplicables ambdues als productes venuts en GAM

GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT
A més dels seus drets legals i la garantia de 30 dies de devolució voluntària, els clients tindran una garantia post-venda de dos anys des de la data de lliurament del producte, per a la reparació o reemplaçament de productes comprats a GAM si fossin defectuosos o disconformes amb que s’havia anunciat. Vostè pot demanar el reemborsament o la rebaixa del preu del producte quan no hagués tingut lloc la reparació o reemplaçament del producte en un temps raonable o sense més inconvenients per a vostè.

PRODUCTES DEFECTUOSOS O DANYATS
Producte defectuós
Pot reclamar que un producte està defectuós durant els dos anys posteriors a la data de recepció dels mateixos. Per tant, no acceptem devolucions de productes un cop aquest període de temps ha passat.

Quan GAM enviï un reemplaçament per un producte danyat o defectuós, s’ha de retornar el producte original en un termini de 30 dies a partir de la data en què es confirmi la comanda de reemplaçament. Si no ens torna el producte original en aquest termini de 30 dies, GAM es reserva el dret de carregar el preu del producte de reemplaçament en el mateix mètode de pagament que es va utilitzar per confirmar la comanda.

Producte danyat durant l’enviament
Si es rep un producte danyat durant el seu enviament, haurà de tornar-se en un termini de 30 dies a partir de la data de recepció de la comanda o ben poseu-vos en contacte amb GAM.

Back To Top