skip to Main Content

Estadi 5: Saps liderar equips de persones?

0 alumne

Les persones dependents necessiten d’altres per aconseguir el que volen. Les independents aconsegueixen el que volen gràcies al seu propi esforç. I les interdependents combinen els seus esforços amb els esforços d’altres per aconseguir un èxit més gran. Això diu Stephen R. Covey i nosaltres n’estem plenament convençuts.

Aquesta afirmació deixa ben clar que les relacions entre nosaltres provoquen i faciliten que aconseguim un èxit més gran en allò que pretenguem. És a dir, en les teves relacions habiten les teves oportunitats.

Un equip de persones són relacions en què conflueixen diferents pensaments, diferents emocions i diferents actituds. Si gestiones o lideres un equip de persones o si tens una sèrie de col·laboradors o si has de coordinar un projecte, i ets tu l’encarregat de gestionar-ho i ordenar-ho tot, has d’entendre, doncs, que el que estàs gestionant, en l’última instància , són aquests pensaments, aquestes emocions i aquestes actituds.

Del que es tracta és que aquestes persones no siguin dependents entre si i que tampoc depenguin de tu com a líder. De la mateixa manera, que no siguin independents. Sí que ho siguin en el sentit que funcionin sols, que no necessitin ningú per realitzar les seves tasques i que siguin proactius, que siguin autònoms, que siguin responsables i de més, però que després, aquesta llibertat o aquesta independència siguin capaços de posar-la a disposició de tot l’equip.

És a dir, que siguin interdependents, que es relacionin entre si per assolir un èxit més gran. I és que si tu ets independent i funciones així, podràs aconseguir cert èxit, però si et relaciones amb els altres, podràs aconseguir un èxit més gran.

Per tant, has de potenciar i cohesionar el teu equip, si o si. La teva prioritat, si lideres persones, és potenciar-les i cohesionar al voltant d’un equip. No com un grup, sinó com un equip. En aquest sentit, has d’entendre que totes les persones són subjectes. I són subjectes iguals independentment del càrrec que ocupin dins l’equip. Les persones són persones i els càrrecs són càrrecs. Convé que no confonguis això perquè, si ho fas, estaràs tractant a les persones com a objectes i no com a subjectes.

Els càrrecs tenen unes sèries de característiques i les persones, altres. Els teus col·laboradors pensen, senten, tenen inquietuds, preocupacions, ocupacions, tenen objectius personals, tenen circumstàncies fora del lloc en què estan exercint la seva tasca professional, etc.

Per tant, has de diferenciar clarament, tal com has pogut veure a l’estadi 4 sobre lideratge individual, entre l’eficiència, que té a veure amb nombres i amb el càrrec en si, i l’efectivitat, que té a veure amb les persones. Repetim, un equip està compost per persones, no per càrrecs.

Qualsevol de nosaltres estem formats per pensaments, emocions i actituds. Pensem, sentim i actuem. No som més que això. Per això, tots som iguals, encara que diferents en la mesura que ni pensem, ni sentim ni actuem de la mateixa manera. És a dir, intentar tractar a tots per igual és un error d’embalum que no et pots permetre ni com a persona ni com a líder ni com a company … Si ho fas, no gestionaràs bé les teves relacions.

Si pretens gaudir i pertànyer a un equip d’alt rendiment, comença, doncs, per entendre als teus col·laboradors com a subjectes i no com a objectes, com a persones i no com a coses.

Estàs convençut que saps com liderar al teu equip de col·laboradors? Tens clar quin és una funció teva com líder per crear i treballar en equip?

En definitiva, d’un grup, generes un equip, i si potències al màxim els recursos humans de cada membre i els relaciones entre si, aconseguiràs crear un equip d’alt rendiment, on tots i cada un dels membres se sentiran importants.

59,50€ 29,75€
Back To Top